Sundhedsstyrelsens rapport om fremtidens lægelige videreuddannelse beskriver hvordan det er et mål, at mange af fremtidens speciallæger får tilstrækkelig faglig bredde og klinisk
generalistkompetence til at arbejde alsidigt og forholde sig til en stor del af patienternes problemstillinger, der knytter sig til multisygdom.

Rapporten er udformet med bred inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, regioner og relevante myndigheder, herunder styrelser og ministerier. Rapporten og tillæg kan tilgås via høringsportalen