Program 2023


Modtager af Hagedorn Prisen 2023 tildeles lærestolsprofessor og overlæge Else Marie Skjøde Damsgaard for igennem en lang karriere, at styrke geriatrien og geriatrisk forskning i Danmark.

Læs pressemeddelelsen


Fra venstre ses: formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard, Hagedorn prismodtager 2023 Else Marie Skjøde Damsgaard og Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden Martin Ridderstråle.


Foredragskonkurrencen blev afholdt med deltagelse af (fra venstre): Oscar Westin, Mathias Brix Danielsen (vinder af foredragskonkurrencen), Simon Mark Dahl Baunwall og Malte Mose Tetens.


Præsentationer:

Hverdagsrevolution v/Anders Perner

Tidlig opsporing af hjertesygdom – til gavn eller skade? v/Søren Zöga Diederichsen

CNS profylakse ved diffust storcellet B-celle lymfom v/Lasse Hjort Jakobsen

HIV pre-exposure prophylaxis i Danmark v/Frederik Neess Engsig

Udfordringer i forbindelse med behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom med biologiske lægemidler v/Ebbe Langholz

Den geriatriske pille – kan man behandle høj alder? v/Cecilia Lund

Når valget står mellem dialyse og maksimal medicinsk uræmibehandling v/Ylian Liem

Balancen mellem gavn og skade i diagnostik og behandling af kæmpecellearterit og polymyalgia reumatika v/Kresten Krarup Keller

Balancering af donorer og recipienter for optimalt outcome af lungetransplantation v/Hans Henrik Lawaetz Schultz