Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (§3)

TavsQvist
Forperson

Tavs Qvist

Afdelingslæge, ph.d. Dansk Selskab for Infektionsmedicin

E-mail: tavs.qvist@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem

Annette Højmann Hansen

Overlæge, Dansk Selskab for Geriatri (2024)

E-mail: hoejmann@dadlnet.dk

Kasserer

Vibeke Gottlieb

Overlæge, Dansk Lungemedicinsk Selskab

E-mail: vibeke.gottlieb@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem

Jesper Kjærgaard

Dansk Cardiologisk Selskab

E-mail: jesper.kjaergaard.05@regionh.dk
Annette Schlemmer
Bestyrelsesmedlem

Annette Schlemmer

Dansk Reumatologisk Selskab

E-mail: aneshl@rm.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne Louise Tølbøll Sørensen

Afdelingslæge, ph.d., Dansk Hæmatologisk Selskab

E-mail: anne.louise.toelboell.soerensen@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem

Dansk Endokrinologisk Selskab

Bestyrelsesmedlem

Mads Hornum

Professor, overlæge, ph.d. Dansk Nefrologisk Selskab (2023)

E-mail: mads.hornum@regionh.dk

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Eva Valmod
c/o Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8229
E-mail: eva@dadl.dk

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)

Jan Fallingborg (2020)

Ejler Ejlersen (2020)


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL)
Henrik Larsen (Formand)

Database for ældre, skrøbelige patienter
Kirsten Vinding og Pia Nimann Kannegaard