Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (§3)

Pia
Formand, sekretær og webredaktør

Pia Nimann Kannegaard

Overlæge, Dansk Selskab For Geriatri (2014)

E-mail: nimann@dadlnet.dk

Anders
Næstformand og kasserer

Anders Rinnov

1. reservelæge, Dansk Endokrinologisk Selskab

E-mail: anders.rinnov@dadlnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Bønnelykke Sørensen 

Overlæge, ph.d.,  Dansk Cardiologisk Selskab

E-mail: vbs@regionsjaelland.dk

Bestyrelsesmedlem

Klaus Theede

Overlæge, ph.d. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2020)

E-mail: klaus.theede@regionh.dk

Kasper
Bestyrelsesmedlem

Kasper Søltoft

Læge, Dansk Reumatologisk Selskab

E-mail: kaslarsen@health.sdu.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne Ortved Gang

Overlæge, ph.d. Dansk Hæmatologisk Selskab (2020)

E-mail: anne.ortved.gang@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Gottlieb

Overlæge, Dansk Lungemedicinsk Selskab

E-mail: vibeke.gottlieb.03@regionh.dk

TavsQvist
Bestyrelsesmedlem

Tavs Qvist

Ph.d., 1. reservelæge Dansk Selskab for Infektionsmedicin

E-mail: tavs.qvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ditte Hansen

Overlæge, ph.d. Dansk Nefrologisk Selskab (2020)

E-mail: ditte.hansen.04@regionh.dk

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Gitte Bramstorp
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8135
gib@dadl.dk

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)

Jan Fallingborg (2020)

Ejler Ejlersen (2020)


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL)
Henrik Larsen (Formand)

Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd (2017-2019)

Christian Thomas Brandt