Uddannelsesudvalget
Det Centrale Uddannelsesudvalg består af 9 medlemmer (typisk læger i hoveduddannelse), der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Udvalget godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det Centrale Uddannelsesudvalg vælger selv en formand (hovedkursusleder). Ved flere kandidater og stemmelighed blandt disse udpeger DSIM´s bestyrelse formanden.

Uddannelsesudvalgets aktuelle sammensætning

Formænd og hovedkursusledere
Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Matthiesen
Dansk Reumatologisk Selskab

 

Næstformand
(endnu ikke valgt)

Repræsentanter der varetager evaluering af kurserne
Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Matthiesen
Dansk Reumatologisk Selskab

 

De 9 specialer med 1 repræsentant samt 1 suppleant

Juliane Theilade
Dansk Cardiologisk Selskab

Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Anders Dige
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Synne Semb
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Malene Ubbe Asferg
Dansk Selskab for Geriatri

Søren Kasch
Dansk Selskab for Geriatri

Subagini Nagarajah
Dansk Nefrologisk Selskab

Lena Taasti
Dansk Nefrologisk Selskab

Eva Funding
Dansk Hæmatologisk Selskab

Ledig
Dansk Hæmatologisk Selskab

Trine Hagen
Dansk Nefrologisk Selskab

Ellen Sloth Andersen
Dansk Hæmatologisk Selskab

Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Matthiesen
Dansk Reumatologisk Selskab

Niels Høyer
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Lars Pedersen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Anders Rinnov
Dansk Endokrinologisk Selskab

Maike Mose
Dansk Endokrinologisk Selskab

 

Adresse:
Afdelingslæge Ahmed Aziz
Hjertemedicinsk afdeling B
Odense Universitetshosital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursussekretær
kursussekretaer@dsim.dk