DSIM er en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinskespecialeselskaber er således automatisk medlemmer af DSIM.

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)
Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Dansk Nefrologisk Selskab (DNS)
Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)
Dansk Selskab for Geriatri (DSG)
Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)