• Alle
 • Akut medicin – Efterår
 • Akut medicin – Forår
 • De 8 selskabers kursusdag – Efterår
 • De 8 selskabers kursusdag – Forår
 • Den terminale patient, palliativ medicin – Efterår
 • Den terminale patient, palliativ medicin – Forår
 • Den ældre patient – Efterår
 • Den ældre patient – Forår
 • Neurologi for intern medicinere – Efterår
 • Neurologi for intern medicinere – Forår
 • Onkologi for intern medicinere – Efterår
 • Onkologi for intern medicinere – Forår
 • Psykiatri for intern medicinere – Efterår
 • Psykiatri for intern medicinere – Forår
 • Rationel farmakoterapi – Efterår
 • Rationel farmakoterapi – Forår
 • Rationel klinisk beslutningsteori – Efterår
 • Rationel klinisk beslutningsteori – Forår
Akut medicin, Nord – Maj

Dato for kursus: 17. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
E-mail: sivagowrirasalingam@gmail.com

Akut medicin, Nord – November

Dato for kursus: 8. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
E-mail: sivagowrirasalingam@gmail.com

Akut medicin, Syd – Maj

Dato for kursus: Afventer 2021-dato
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Akut medicin, Syd – November

Dato for kursus: Afventer
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Akut medicin, Øst – Maj

Dato for kursus: 5. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
E-mail: rinnov@gmail.com
cardir@gmail.com

De 8 selskabers kursusdag, Øst – Maj

Dato for kursus: 6.-7. maj og 10.-11. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov og Carsten Dirksen
E-mail: rinnov@gmail.com
cardir@gmail.com

De 8 selskabers kursusdag, Øst – November

Dato for kursus: 18.-19. november og 22.-23. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov og Carsten Dirksen
E-mail: rinnov@gmail.com

De 8 selskabers kursusdag, Nord – November

Dato for kursus: 16.-19. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
E-mail: sivarasa@rm.dk

Akut medicin, Øst – November

Dato for kursus: 17. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
E-mail: rinnov@gmail.com

De 8 selskabers kursusdag, Nord – Maj

Dato for kursus: 18.-21. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
E-mail: sivagowrirasalingam@gmail.com
Antal deltagere: 18

De 8 selskabers kursusdag, Syd – Maj

Dato for kursus: Afventer 2021-dato
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

De 8 selskabers kursusdag, Syd – November

Dato for kursus: Afventer
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Rationel farmakoterapi, Nord – Maj

Dato for kursus: 25.-26. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
E-mail: ellenk@biomed.au.dk

Rationel farmakoterapi, Nord – November

Dato for kursus: 8.-9. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen
E-mail: ellenk@biomed.au.dk

Rationel farmakoterapi, Syd – Maj

Dato for kursus: 19.-20. maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
E-mail: pmchristensen@health.sdu.dk

Rationel farmakoterapi, Syd – November

Dato for kursus: 24.-25. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
E-mail: pmchristensen@health.sdu.dk

Rationel farmakoterapi, Øst – Maj

Dato for kursus: 4.-5. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Gesche Jürgens
E-mail: gju@regionsjaelland.dk

Rationel farmakoterapi, Øst – November

Dato for kursus: 9.-10. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Gesche Jürgens
E-mail: gju@regionsjaelland.dk

Neurologi for intern medicinere, Nord – Maj

Dato for kursus: 5. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorens Oppel og Jakob Udby Blicher
E-mail: loop@rn.dk jakoblic@rm.dk

Neurologi for intern medicinere, Nord – November

Dato for kursus: 17. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorenz Oppel og Jakob Udby Blicher
E-mail: loop@rn.dk jbli@cfin.au.dk

Neurologi for intern medicinere, Syd – Maj

Dato for kursus: 12. maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
E-mail: hta@regionsjaelland.dk

Neurologi for intern medicinere, Syd – November

Dato for kursus: 18. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
E-mail: hta@regionsjaelland.dk

Neurologi for intern medicinere, Øst – Maj

Dato for kursus: 11. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
E-mail: hta@regionsjaelland.dk

Neurologi for intern medicinere, Øst – November

Dato for kursus: 17. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
E-mail: hta@regionsjaelland.dk

Psykiatri for intern medicinere, Nord – Maj

Dato for kursus: 10. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Psykiatri for intern medicinere, Nord – November

Dato for kursus: 19. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Psykiatri for intern medicinere, Syd – Maj

Dato for kursus: 11. maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Psykiatri for intern medicinere, Syd – November

Dato for kursus: 17. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Psykiatri for intern medicinere, Øst – Maj

Dato for kursus: 12. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Psykiatri for intern medicinere, Øst – November

Dato for kursus: 18. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
E-mail: signdolm@rm.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Nord – Maj

Dato for kursus: 11. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
E-mail: gunnar.toft@clin.au.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Nord – November

Dato for kursus: 16. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
E-mail: gunnar.toft@clin.au.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Syd – Maj

Dato for kursus: 4. maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
E-mail: aleksander.krag@rsyd.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Syd – November

Dato for kursus: 9. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
E-mail: aleksander.krag@rsyd.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Øst – Maj

Dato for kursus: Afventer
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
E-mail: jesper.lindhardsen@regionh.dk

Rationel klinisk beslutningsteori, Øst – November

Dato for kursus: Afventer
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
E-mail: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Onkologi for intern medicinere, Nord – Maj

Dato for kursus: 12. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
E-mail: carsrytt@rm.dk
E-mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk

Onkologi for intern medicinere, Syd – November

Dato for kursus: 3. november 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
E-mail: carsrytt@rm.dk
E-mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk

Onkologi for intern medicinere, Syd – Maj

Dato for kursus: 5. maj 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
E-mail: carsrytt@rm.dk
E-mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk

Onkologi for intern medicinere, Nord – November

Dato for kursus: 10. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
E-mail: carsrytt@rm.dk
E-mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk

Onkologi for intern medicinere, Øst – Maj

Dato for kursus: 10. maj 2021, også reserveret 17. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Mette van Overeem Felter og Annette Torbøl Lund Brixen
E-mail: mette.van.overeem.felter@regionh.dk; Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Onkologi for intern medicinere, Øst – November

Dato for kursus: Afventer
Sted: København
Delkursusleder:Annette Tolbøl Lund Brixen og Line Hammer Dohn
E-mail: line.hammer.dohn.02@regionh.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Nord – Maj

Dato for kursus: 11. maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Dorte Lander Rasmussen og Gitte Mølgaard Hansen
E-mail: dort.rass@midt.rm.dk
Gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Nord – November

Dato for kursus: 11. november 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Dorte Lander Rasmussen og Gitte Mølgaard Hansen
E-mail: dort.rass@midt.rm.dk
Gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Syd – Maj

Dato for kursus: Opdateres
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg
E-mail: mk.skadborg@dadlnet.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Syd – November

Dato for kursus: Afventer
Sted: Vejle
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
E-mail: torben.Strodl.Andersen@rsyd.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Øst – Maj

Dato for kursus: 11. maj 2021, også reserveret 18. maj 2021 ved aflysning
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
E-mail: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk
E-mail: karin.peschardt@regionh.dk

Den terminale patient, palliativ behandling, Øst – November

Dato for kursus: 2. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Sekretær: Kirsten Gessø Pedersen, kirsten.gessoe.pedersen@regionh.dk
E-mail: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, jonas.soerensen@regionh.dk

Den ældre patient, Nord – Maj

Dato for kursus: Maj 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk
E-mail: Jeppe Rosenbæk

Den ældre patient, Nord – November

Dato for kursus: 1.-2. november 2021
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
E-mail: lottkirr@rm.dk

Den ældre patient, Syd – Maj

Dato for kursus: 25.-26. maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
E-mail: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Den ældre patient, Syd – November

Dato for kursus: 11.-12. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
E-mail: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Den ældre patient, Øst – Maj

Dato for kursus: 27.-28. maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
E-mail: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Den ældre patient, Øst – November

Dato for kursus: 10.-11. november 2021
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
E-mail: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk