Modtager af Hagedorn Prisen 2024 tildeles professor Christian Torp-Pedersen for sit mangeårige omfattende forskningsvirke, der har bidraget til at ændre praksis inden for behandling af hjertesygdomme. Læs hele pressemeddelelsen

Uddannelsesprisen går i år til Kristoffer Bastrup-Marner Marså

Kristoffer Bastrup-Marner Marså har været en bærende søjle i kursusprogrammet for ”Den Terminale patient, Palliativ medicinsiden 2017 og siden da med 2 årlige kurser afholdt under DSIM. Med prisen følger et legat på 25.000 kr. Læs pressemeddelelsen.