Dansk Selskab for Intern Medicin anmoder hermed foreningens medlemmer om at indstille værdige modtagere til Hagedorn Prisen 2023.

Hagedorn Prisen uddeles som belønning for fremragende videnskabelig indsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen uddeles fortrinsvist til enkeltpersoner indstillet af medicinske selskaber, forskningsgrupper eller enkeltpersoner.

Indstillingen skal indeholde én sides begrundelse, curriculum vitae samt angivelse af H-index, antal publikationer, antal citationer samt antal vejledninger af ph.d.er ogdr.med.er, den indstillede har haft.

Hagedorn Prisen blev stiftet i forbindelse med Dansk Selskab for Intern Medicins 50-års jubilæum i 1996 med midler fra Nordisk Insulinlaboratorium. Hagedorn Prisen er nu overført til Novo Nordisk Fonden. Med Hagedorn Prisen følger 1.500.000 kr., hvoraf de 250.000 kr. er en personlig pris, og 1.250.000 kr. skal anvendes til forskning eller udviklingsarbejde.

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin udvælger modtageren af Hagedorn Prisen, som uddeles ved Dansk Selskab for Intern Medicins årsmøde, som afholdes fredag 3. marts 2023 i Novo Nordisk Fondens lokaler i Hellerup.

Indstillinger sendes til selskabets sekretariat senest 1. november 2022 via mail til ltn@dadl.dk

Hagedorn Prisen 2023