Så er datoen på plads for det udskudte Hagedornmøde. Arrangementet bliver afholdt fredag 4. marts 2022.

Program og øvrig information følger.