Til nye hoveduddannelseskursister
I forbindelse med din ansættelse som kursusreservelæge, skal du gennemføre et teoretisk uddannelsesprogram omfattende 9 teoretiske tværfaglige speciallægekurser.

Din kursusplan:
Der fremsendes 1 eksemplar af det samlede kursusprogram.
I forbindelse med kursusdeltagelse har du ret til frihed fra afdelingen. Ved barsel eller sygdom vil du blive anvist et nyt kursus.
Kursusledelsen skal opfordre dig til snarest efter modtagelsen af kursusplanen at meddele denne til de kliniske afdelinger – det letter afdelingernes udarbejdelse af arbejdsplaner.

Kursussted:
Kurserne holdes i nord-, syd- og østdanmark.

Kursustidspunkter på din kursusplan:
For kurser arrangeret af DSIM gælder, at kursusdatoerne som regel er endelige, og kun vil blive ændret i helt særlige tilfælde.

Økonomiske forhold:
Rejseudgifter ved kursusdeltagelse dækkes af dit uddannelsessted.

E-mail:
Vi vil endelig bede dig tilkendegive, hvorvidt du ønsker dit personlige kursusprogram tilsendt med regelret post, eller om du foretrækker det tilsendt pr. e-mail. Vi vil kraftigt opfordre til elektronisk korrespondance under hele kursusforløbet, idet dette sparer os for printning, porto m.m. Under alle omstændigheder beder vi dig påføre din eventuelle e-mail adresse, ligesom du er velkommen til at kontakte os pr. e-mail på nedenstående adresser, hvis du skulle have spørgsmål.

 

Anders Rinnov, Formand
Reservelæge
Rigshospitalet
Finsenscentret
2100 København Ø
Mail
Gitte Koch-Hansen
Kursussekretær
Hvidovre Hospital
Skadestuen 536
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf.: 26 35 23 44
Email: dsim_gittekoch@hotmail.com