Kursusledelsen

Kursusledelsen
Det Centrale Kursusudvalg består af 9 medlemmer (typisk læger i hoveduddannelse), der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Kursusudvalget godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det Centrale Kursusudvalg vælger selv en formand (hovedkursusleder). Ved flere kandidater og stemmelighed blandt disse udpeger DSIM´s bestyrelse formanden.

Kursusudvalgets aktuelle sammensætning

Hovedkursusleder
Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

 

 

Rikke Krogh-Madsen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Juliane Theilade
Dansk Cardiologisk Selskab

Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Erika Belard
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Synne Semb
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Ane Verholt
Dansk Selskab for Geriatri

Søren Kasch
Dansk Selskab for Geriatri

Peter Clausen
Dansk Nefrologisk Selskab

Ditte Hansen
Dansk Nefrologisk Selskab

Pär Josefsson
Dansk Hæmatologisk Selskab

Lisbeth Enggaard
Dansk Hæmatologisk Selskab

Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Dam
Dansk Reumatologisk Selskab

Ingrid Titlestad
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Lars Pedersen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Pia Nimann Kannegaard
Dansk Selskab for Geriatri

Adresse:
Afdelingslæge Ahmed Aziz
Hjertemedicinsk afdeling B
Odense Universitetshosital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Sekretær:
Gitte Koch-Hansen
Kursussekretær
Hvidovre Hospital
Skadestuen 536
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf.: 26 35 23 44
Email: dsim_gittekoch@hotmail.com

Kursuskalender


Det er nu blevet lettere at finde specifikke kommende kurser i vores kategoriopdelte kursuskalender. Følg nedenstående link og vælg den type kursus som du søger. Så sortérer vi dem for dig.

Gå til kursuskalender

Kontakt


Formand og redaktør: Pia N. Kannegaard formand@dsim.dk

Sekretær og webmaster: Johanne Mosdal sekretaer@dsim.dk

Kasserer Anders Rinnov
kasserer@dsim.dk