Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (§3)

Pia
Formand, sekretær og webredaktør

Pia Nimann Kannegaard

Overlæge, Dansk Selskab For Geriatri (2014)

E-mail: nimann@dadlnet.dk

Anders
Næstformand og kasserer

Anders Rinnov

1. reservelæge, Dansk Endokrinologisk Selskab

E-mail: anders.rinnov@dadlnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Bønnelykke Sørensen 

Overlæge, ph.d.,  Dansk Cardiologisk Selskab

E-mail: vbs@regionsjaelland.dk

Bestyrelsesmedlem

Klaus Theede

Overlæge, ph.d. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2020)

E-mail: klaus.theede@regionh.dk

Kasper
Bestyrelsesmedlem

Kasper Søltoft

Læge, Dansk Reumatologisk Selskab

E-mail: kaslarsen@health.sdu.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne Ortved Gang

Overlæge, ph.d. Dansk Hæmatologisk Selskab (2020)

E-mail: anne.ortved.gang@regionh.dk

Lars
Bestyrelsesmedlem

Lars Pedersen

Overlæge, Dansk Lungemedicinsk Selskab

E-mail: lars.pedersen@dadlnet.dk

face_daniel
Bestyrelsesmedlem

Daniel Faurholt-Jepsen

Ph.d., reservelæge Dansk Selskab for Infektionsmedicin

E-mail: daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk

Bestyrelsesmedlem

Ditte Hansen

Overlæge, ph.d. Dansk Nefrologisk Selskab (2020)

E-mail:

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Eva Baadsgaard
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8132
evb@dadl.dk

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)

Jan Fallingborg (2020)

Ejler Ejlersen (2020)


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste
Jesper Hallas (2014)

Sundhedsstyrelsens Styregruppe for den ældre medicinske patient (2010)
Ellen Holm (2011)

Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom (2010)
Ellen Holm (2011)

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL)
Henrik Larsen (Formand)

Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd (2017-2019)

Christian Thomas Brandt