Bestyrelse, råd og udvalg

Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (§3)

Pia
Formand og webredaktør

Pia Nimann Kannegaard

Overlæge, Dansk Selskab For Geriatri (2014)

Email: nimann@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Anders
Næstformand og kasserer

Anders Rinnov

1. reservelæge, Dansk Endokrinologisk Selskab

Email: anders.rinnov@dadlnet.dk

Arbejdsadresse:

Britt
Faglig sekretær

Britt Falskov

Overlæge, Dansk Cardiologisk Selskab (2013)

Email: bk@heart.dk
Arbejdsadresse:

Lone
Bestyrelsesmedlem

Lone Galmstrup Madsen

Overlæge, ph.d. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2014)

Email: logm@regionsjaelland.dk
Arbejdsadresse:

Kasper
Bestyrelsesmedlem

Kasper Søltoft

Læge, Dansk Reumatologisk Selskab

Email: kaslarsen@health.sdu.dk
Arbejdsadresse:

Lisbeth
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Enggaard

Overlæge, Dansk Hæmatologisk Selskab

Email: lengl@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Lars
Bestyrelsesmedlem

Lars Pedersen

Overlæge, Dansk Lungemedicinsk Selskab

Email: lars.pedersen@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

face_daniel
Bestyrelsesmedlem

Daniel Faurholt-Jepsen

Ph.d., reservelæge Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Email: daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk
Arbejdsadresse:

Jens
Bestyrelsesmedlem

Jens Schmidt Iversen

Overlæge, Dansk Nefrologisk Selskab

Email: jive@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Johanne

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Johanne Mosdal
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8403
sekretaer@dsim.dk

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)

Jan Fallingborg (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

Ejler Ejlersen (2008, 2010, 2012, 2014)


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste
Jesper Hallas (2014)

Sundhedsstyrelsens Styregruppe for den ældre medicinske patient (2010)
Ellen Holm (2011)

Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom (2010)
Ellen Holm (2011)

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) – Styregruppen (2009)
Henrik Larsen (Formand)

Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd

Christian Thomas Brandt

Kursuskalender


Det er nu blevet lettere at finde specifikke kommende kurser i vores kategoriopdelte kursuskalender. Følg nedenstående link og vælg den type kursus som du søger. Så sortérer vi dem for dig.

Gå til kursuskalender

Kontakt


Formand og redaktør: Pia N. Kannegaard formand@dsim.dk

Sekretær og webmaster: Johanne Mosdal sekretaer@dsim.dk

Kasserer Anders Rinnov
kasserer@dsim.dk