Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (§3)

Pia
Formand, sekretær og webredaktør

Pia Nimann Kannegaard

Overlæge, Dansk Selskab For Geriatri (2014)

Email: nimann@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Anders
Næstformand og kasserer

Anders Rinnov

1. reservelæge, Dansk Endokrinologisk Selskab

Email: anders.rinnov@dadlnet.dk

Arbejdsadresse:

Bestyrelsesmedlem

Ulla Høst

Overlæge, Dansk Cardiologisk Selskab (2013)

Email:

Arbejdsadresse:

Lone
Bestyrelsesmedlem

Lone Galmstrup Madsen

Overlæge, ph.d. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2014)

Email: logm@regionsjaelland.dk
Arbejdsadresse:

Kasper
Bestyrelsesmedlem

Kasper Søltoft

Læge, Dansk Reumatologisk Selskab

Email: kaslarsen@health.sdu.dk
Arbejdsadresse:

Lisbeth
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Enggaard

Overlæge, Dansk Hæmatologisk Selskab

Email: lengl@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Lars
Bestyrelsesmedlem

Lars Pedersen

Overlæge, Dansk Lungemedicinsk Selskab

Email: lars.pedersen@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

face_daniel
Bestyrelsesmedlem

Daniel Faurholt-Jepsen

Ph.d., reservelæge Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Email: daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk
Arbejdsadresse:

Jens
Bestyrelsesmedlem

Jens Schmidt Iversen

Overlæge, Dansk Nefrologisk Selskab

Email: jive@dadlnet.dk
Arbejdsadresse:

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Linda Ædelsten Edslev
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8407
sekretaer@dsim.dk

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)

Jan Fallingborg (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

Ejler Ejlersen (2008, 2010, 2012, 2014)


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Det Rådgivende Udvalg til IRF’s Nationale Rekommandationsliste
Jesper Hallas (2014)

Sundhedsstyrelsens Styregruppe for den ældre medicinske patient (2010)
Ellen Holm (2011)

Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom (2010)
Ellen Holm (2011)

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) – Styregruppen (2009)
Henrik Larsen (Formand)

Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd

Christian Thomas Brandt